Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Holstebro Cityplan

Udskriv siden

Cityplan

Cityområdet omfatter middelalderbykernen med tilstødende større bygninger og arealer langs ydersiden af Cityringen. Det er de tidligere kommunale værker ved Helgolandsgade og Sygehuset. Det er også arelaerne langs Stationsvej mellem baneterrænet og Godthåbsvej og ud til Ringvejen omkring Hostrupsvej.

Udviklingsplan for cityområdet

Byrådet vil udarbejde en plan for, hvordan City skal udvikles de kommende år. Det er for at undgå uheldige "hovsaløsninger" i en meget kompleks sammenhæng.
Cityplanen skal indeholde de politiske mål for byudviklingen - bygningshøjder, bygningstæthed, arkitektur, trafik, parkering, belysning, opholdsraealer.
Cityplanen skal også indeholde en rammeplan for, hvordan det fysiske udtryk ønskes at blive for de ovennævnte emner.
 
Cityplanen vil indgå som et tillæg til kommuneplan 2009 i form af en temarevision med revideret hovedstruktur, rækkefølgeplan og ændrede rammer for lokalplaner. Den vil foreligge i 2010.

Boligområde ved Ewaldsvej

 

Status for City

Som et nødvendigt grundlag for cityplanen skal der foretages analyser af det udgangspunkt som planen tager afsæt i. Det vil sige:

 • Analyse af hvor mange m2 etageareal der er for hver anvendelsestype, butikker, boliger, kontorerhverv, forlystelser og opholdsarealer.
 • Analyse af befolkningssammensætningen nu.
 • Analyse af den historiske og nutidige bygningssammensætning.
 • Analyse af den nuværende trafikstruktur og vejhierarki.
 • Beabejdning af den eksisterende parkeringsanalyse.
 • Analyse af de grønne og belagte opholdsarealer ? hvor, hvor store og til hvad.
   

Herefter kan der udarbejdes nogle overordnede strategier for udnyttelse af de muligheder der kan udledes af analyserne. 

Mål

 • City skal udvikles til et dynamisk centrum for Nordvestjyllands kulturliv og shoppingliv.
 • City skal indeholde flere boliger, der passer til fremtidens byliv.
 • City skal være ramme om nye erhvervstyper, der kan ligge tæt på boliger.
 • City skal være ramme om et sundt og godt butiksliv.
 • City skal udvikles med ny arkitektur af god kvalitet, der samtidig respekterer byens historie.
 • City skal trafikbetjenes på en måde, der ikke belaster miljøet.
 • City skal være et rart og trygt område at færdes i til fods.
 • City skal være et dejlig område at opholde sig, når man kommer på besøg som kunde eller turist.
 • Cityareal-analysen skal bruges til en prioritering mellem boliger, butik og kontorerhverv.

Cityplanen

På baggrund af strategi og mål vil Cityplanen forholdsvis groft vise, hvor og hvad der kan bygges, hvor højt og tæt, hvor der kan laves nye opholdsarealer, hvordan trafikken kan afvikles og parkeringen løses.
Som en del af Cityplanen er der igangsat et projekt om byomdannelse af Stationsvejkvarteret fra Nørreport i syd til Ringvejen i nord. Her bliver der, blandt andet, taget stilling til placering og bygningsvolumen for en ny retsbygning, ny politigård og ny erhvervsbebyggelse langs banen nord for banegården.
 
Der er mange interesser i hvordan City skal bruges og formes, og Byrådet vil derfor inddrage såvel interessegrupper som befolkningen i bred forstand i arbejdet inden planen vedtages.
Den grovmaskede disponering vil levne muligheder for, at udfylde de givne rammer med detaljerede og arkitektonisk tilpassede projekter efterhånden som behov og ønsker opstår.

 

 

Kortbilag 1
Hovedstruktur og Rammer


Kortbilag 2
Detailhandelsområder 


Tabel

Fremtidig butiksramme og max. butiksstørrelser


Den Gl. Godsbanegård