Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Holstebro Erhvervsområder

Udskriv siden

Erhvervsområder

Status

Der er, pr. 1. januar 2009, foretaget en status over hvor mange hektar rummelighed, der er tilbage i de eksisterende lokalplanlagte og kommuneplanlagte områder til erhvervsformål i hele kommunen.

Status for Holstebro med forstæder er, at der er ca. 20 ha. byggemodnet og salgsklare arealer, at der er ca. 34 ha. lokalplanlagte, men ikke byggemodnede arealer, og ca. 17 ha. kommuneplanlagte arealer.

Der er således i alt ca. 71 ha. plalagte arealer til erhvervsformål i Holsterbo med forstæder.

Disse arealer ligger primært i Nupark ved Struer Landevej, i Søndergårdområdet ved Skivevej og i et nyplanlagt område langs Viborgvej. Tilsammen dækker de et bredt arealudbud til forskellige typer virksomheder.

Det er dog åbenlyst, at der mangler erhvervsarealer ved Herningvej. Her er der lukket for en ellers planlagt erhvervsudvikling i fortsættelse af Nybovej ud til Munkbrovej, som følge af interessekonflikter med landbruget.

Erhvervscenter syd for Viborgvej

Prognose - arealbehov

Ser man på hvor meget jord der er blevet solgt til erhvervsformål de sidste 11 år, ligger gennemsnittet på 6 ha. om året. I 2006 og 2007 dog det dobbelte.

Der tages derfor udgangspunkt i et samlet behov i hele kommunen på gennemsnitlig 6 hektar om året i planperioden på 12 år. Det giver i alt 72 hektar.

Det kan derfor konkluderes, at der er tilstrækkeligt med planlagte arealer til erhvervsformål i kommuneplanen.

Nye udviklingsområder

Hvis der skal opnås en jævn geografisk fordeling af erhvervsområderne i Holstebro med forstæder, skal der imidlertid udlægges mere areal i sydøstlig retning ved Herningvej. På grund af den omtalte grænse for erhvervsudvikling af Nybovej, ønsker Byrådet i stedet at videreudvikle erhvervsområdet ved Skautrupvej i Tvis. Et område der skal fortsætte langs Herningvej i retning mod Holstebro. Det vil samtidig konsolidere den planlagte boligudvikling i Tvis mod nordvest og muliggøre en bedre vejtilslutning til Herningvej. Der planlægges ca. 46 ha ved Herningvej.

Erhvervscenter syd for Viborgvej


 

 

Kort
Hovedstruktur og rammer


Tabel

Erhvervsareal behov i hele kommunen


Erhvervsområde syd for Viborgvej