Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Holstebro Service

Udskriv siden

Service

Skoler og byudvikling

I de tre primære byudviklingsretninger, som er bekrevet under afsnittet "Boligudbygning", mod hhv. nord-vest (Alstrup-Krunderup), øst (Hornshøj-Mejrup) og syd-øst (Halgård-Tvis) ligger der skoler og daginstitutioner, der har kapacitet til at modtage de kommende børn, dog med undtagelsen i Hornshøj. 

Byudvikling mod øst, Hornshøj og Mejrup

Byudviklingsområdet omfatter Hornshøj og Mejrup. Sletten er fuldt udbygget.

Området vil blive udbygget med ca. 600 boliger de kommende 12 år.

Der er i dag to skoler til at betjene Hornshøj, Sletten og Mejrup.

Mejrup Skole

Mejrup Skole har i øjeblikket 375 elever. Det er en 2-3 sporet skole fra 0.-7. klasse.

Fra 8. kl. tilbydes eleverne skolegang på Skave skole.
Mejrup Skole har skolefritidshjem, som tilbyder pasning af børn fra 0.-5. klasse. Skolefritidshjemmet har ca. 230 børn.

Skolen tager elever fra Mejrup og Gl. Hornshøj samt de nye boligområder Storåvej og H.C. Andersen Kvarteret.

Antallet af børn i alderen  0-16 år i skoledistriktet, vil stige fra 840 i 2008 til 1.420 i 2021. Det er en stigning på 59%. Det er væsentligt ud over den nuværende kapacitet, som der er mulighed for at udvide til rent fysisk.

Stigningen skyldes, at den forudsete vækst i den kommende Hornshøj bydel ligger i Mejrup skoles opland. Mejrup Skole skal derfor aflastes, da en udvidelse ikke er hensigtsmæssig på grund af beliggenhed og grund.

Link til befolkningsprognose Mejrup Skoledistrikt.

Rolf Krake Skole

Den anden folkeskole i området er Rolf Krake med i øjeblikket 631 elever. Det er en 3 sporet skole fra 0.-9. klasse.

Rolf Krake har skolefritidsordning med ca. 300 børn.

Antallet af børn i alderen  0-16 år i skoledistriktet vil stige lidt i de næste fem år, men vil stabilisere sig på det nuværende antal på 1.170 i både 2008 og 2021.

Skolen modtager elever fra den nordøstlige del af byen samt fra Sletten. Det er ikke optimalt - afstandsmæssigt og trafiksikkerhedsmæssigt. Derfor vi elever fra Sletten m.m. kunne overflyttes til den nye Hornshøj skole ad sikre skoleveje.

Link til befolkningsprognose Rolf Krake skoledistrikt.

Ny Hornshøj skole

Når udviklingen af den nye bydel i Hornshøj tager fart med 50-70 boliger om året, vil det blive nødvendigt at bygge en ny skole, der kan betjene såvel Hornshøj som Sletten, for på denne måde at klare meroptaget og aflaste Mejrup Skole og Rolf Krake Skole.

Denne skole skal placeres i den anden "stjerne" i  Hornshøjplanen. Skolen skal både indeholde skole og et "Børnenes Hus" - en daginstitution for alle aldersgrupper i hele bydelen.

Ellebækcentret

Byudvikling mod nordvest, Alstrup og Krunderup

Byudviklingsområdet ligger mellem Idrætscenter Vest og Krunderup - omkring en samling gårde med navnet Alstrup.

Her skal der kunne bygges ca. 500 boliger over de næste 12 år.

Der ligger tre skoler omkring det nye byområde.

Ellebækskolen

Ellebæk har i øjeblikket 350 elever. Det er en 2 sporet skole fra 0.-7. klasse.

Ellebækskolen har skolefritidsordning med ca. 200 børn.

Antallet af  børn i alderen 0-16 år i det nuværende skoledistrikt vil være jævnt faldende fra 1.040 i 2008 til 750 i 2021.

Det er fordi byen i den tidligere prognose skulle slutte ved Idrætecenter Vest.

Link til befolkningsprognose Ellebæk skoledistrikt.

Birkelundskolen

Birkelundskolen har i øjeblikket 601 elever. Det er en 3 sporet skole fra 0.-9. klasse.

Birkelundskolen har skolefritidsordning med ca. 106 børn.

Antallet af  børn i alderen 0-16 år i skoledistriktet vil være jævnt faldende fra 1.030 i 2008 til 780 i 2021.

Det er fordi bydelen / skoledistriktet er fuldt udbygget.

Link til befolkningsprognose Birkelund skoledistrikt.

Naur-Sir Skole - Krunderup

Naur-Sir Skole har i øjeblikket 130 elever. Det er en 2 sporet skole fra 0.-7. klasse.

Skolen har skolefritidsordning med ca. 80 børn.

Antallet af  børn i alderen 0-16 år i skoledistriktet vil være jævnt faldende fra 300 i 2008 til 260 i 2021.

Det er fordi prognosen opererer med en meget moderat boligudbygning baseret på de tidligere års boligvækst i Krunderup.

Link til befolkningsprognose Naur-Sir skoledistrikt.

Konklusion

De tre skoler vil kunne modtage elever fra det nye byområde uden at skulle udvides og samtidig få et stabilt elevtal.

Byudvikling mod sydøst, Halgård og Tvis

Byudviklingsområdet strækker sig fra Halgård til Tvis. Området vil blive udbygget fra Halgård mod syd-øst og fra Tvis mod nord-vest, så de to samfund nærmer sig hinanden langs Herningvej, uden at vokse sammen.

Området vil blive videreudviklet med ca. 400 boliger i de kommende 12 år.

Halgård Skole

Halgård Skole har i øjeblikket 233 elever. Det er en 2 sporet skole fra 0.-7. klasse.

Skolen har skolefritidsordning med ca. 130 børn.

Antallet af  børn i alderen 0-16 år i skoledistriktet vil stige moderat fra 600 i 2008 til 730 i 2021.

Det er fordi området i den hidtidige prognose fik en stor befolkningsvækst i Mejdal og Halgård, men som nu afrundes.

Link til befolkningsprognose Halgård skoledistrikt.

Tvis Skole

Tvis Skole har i øjeblikket 327 elever. Det er en 2 sporet skole fra 0.-9. klasse.

Skolen har skolefritidsordning med ca. 120 børn.

Antallet af  børn i alderen 0-16 år i skoledistriktet vil falde fra 440 i 2008 til 400 i 2021.

Det er fordi prognosen opererer med en moderat boligudbygning baseret på de tidligere års boligvækst i Tvis.

Link til befolkningsprognose Tvis skoledistrikt.

Konklusion

Der er plads på de to skoler til de kommende 12 års forventede bolig- og befolkningsvækst med den undtagelse, at der skal bygges en ny skole i Hornshøj.

Detailhandel og byudvikling

I de tre primære byudviklingsretninger, som er bekrevet under afsnittet "Boligudbygning", mod hhv. nordvest (Alstrup-Krunderup), øst (Hornshøj-Mejrup) og sydøst (Halgård-Tvis) ligger der skoler og daginstitutioner, der har kapacitet til at modtage de kommende børn, dog med undtagelsen i Hornshøj. 

Byudvikling mod øst, Hornshøj og Mejrup

Byudviklingsområdet omfatter Hornshøj, Gl. Hornshøj, Mejrup og Sletten.

Området vil blive udbygget med ca. 600 boliger de kommende 12 år.

I 2021 vil der i hele den østlige del af byen bo ca. 6.000 indbyggere. De fordeles på 2.000 indb. i Hornshøj, 300 i Gl. Hornshøj, 3.000 i Mejrup og 800 på Sletten. Ved en gennemsnitlig husstandstørrelse på 2,5 personer giver det 2.400 husstande.

Deres dagligvareforbrug er i 2008 kroner ca. 65.000 kr. pr. husstand pr. år. Det vil sige at den totale dagligvarekonsum i bydelen vil være godt 150 mio. kr. i 2021. I bydelen er der én dagligvarebutik, Brugsen i Mejrup, med en ca. omsætning på 15 mio. kr. i 2008.

Bydelscenter Hornshøj

På denne baggrund vurderes det at der bør placeres et bydelscenter i den østlige bydel til at optage ca. halvdelen af omsætningen til dagligvarer. Det vil sige et samlet butiksareal på ca. 3.000 m2. Det vil formindske transportbehovet og give bydelen en større identitet, alt afhængig af hvor og hvordan bydelscentret udformes.

Byudvikling mod nordvest, Alstrup og Krunderup

Byudviklingsområdet ligger mellem Idrætscenter Vest og Krunderup, omkring en samling gårde med navnet Alstrup.

Her skal der kunne bygges ca. 500 boliger over de næste 12 år.

Dagligvaremæssigt antages bydelen i 2021 at bestå af det nye Alstup med ca. 1.200 indb., af Krunderup med 1.000 indb., af Harald Leths Vej og Poul Rytters Vej  med 1.400 indb. I alt ca. 3.000 indbyggere. Ved en gennemsnitlig husstandstørrelse på 2,5 personer giver det 1.400 husstande.

Deres dagligvareforbrug er i 2008 kroner ca. 65.000 kr. pr. husstand pr. år. Det vil sige at den totale dagligvarekonsum i bydelen vil være knapt 100 mio. kr. i 2021. De nærmeste dagligvarebutiker er i Ellebækcentret og i Lavhedecentret.

Bydelscenter Alstrup

På denne baggrund vurderes det, at der bør placeres et bydelscenter i den vestlige bydel til at optage ca. halvdelen af omsætningen til dagligvarer. Det vil sige et samlet butiksareal på ca. 2.000 m2. Det vil formindske transportbehovet og give bydelen en større identitet - alt afhængig af hvor og hvordan bydelscentret udformes.

Byudvikling mod sydøst, Halgård og Tvis

Byudviklingsområdet strækker sig fra Halgård til Tvis. Området vil blive udbygget fra Halgård mod syd-øst og fra Tvis mod nord-vest, så de to samfund nærmer sig hinanden langs Herningvej, uden at vokse sammen.

Dagligvarmæssigt antages bydelen i 2021 at bestå af Halgård med 300 husstande, af de nye boligområder med ca. 400 husstande og Tvis med ca. 670 husstande. I alt ca. 1.400 husstande.

Deres dagligvareforbrug er i 2008 kroner ca. 65.000 kr. pr. husstand pr. år. Det vil sige at den totale dagligvarekonsum i bydelen vil være godt 90 mio. kr. i 2021. De nærmeste dagligvarebutiker er i Tvis, i Mejdal og på Herningvej inden for Ringvejen.

Bydelscenter Tvis

På denne baggrund vurderes det, at der bør placeres et bydelscenter i den sydvestlige bydel til at optage ca. halvdelen af omsætningen til dagligvarer. Det vil sige et samlet butiksareal på ca. 2.200 m2. Det vil formindske transportbehovet og give bydelen en større identitet - alt afhængig af hvor og hvordan bydelscentret udformes.

 

 

Kort
Hovedtstruktur og rammer