Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Det åbne land Geologisk bevaringsværdi

Udskriv siden

Geologisk bevaringsværdi

Mål

  • Bevare og beskytte områder med særlig landskabs og geologisk interesse.
  • Medvirke til at sikre offentligheden adgang til at færdes i områder, der rummer særligt landskabelige kvaliteter og geologiske karakteristika.

Retningslinie

  1. Værdifulde geologiske værdier er sårbare over for visuelle ændringer, som fjerner og slører landskabets oprindelige former. De skal så vidt muligt ikke sløres eller ødelægges af gravning, skovbeplantning, kystsikring eller større tekniske anlæg herunder vindmøller, master, bebyggelse og råstofgravning.

Handling

Byrådet vil arbejde hen mod sine mål ved at lade de geologiske bevaringsværdier i området indgå i en sammenhæng med andre beskyttede naturområder, så landskabets helhed fremhæves.

Byrådet vil vurdere placering og udformning af store tekniske anlæg, veje, byudvikling og skovplantning så der tages hensyn til de landskabelige og geologiske værdier.

Byrådet vil bruge naturpleje, i form af afgræsning eller rydning af træer og buske, til at fremhæve landskabets udformning, hvor det er muligt. Der er udpeget fem områder med lokaliteter af geologisk interesse:

  1. Flynder Sø
  2. Bur
  3. Lilleåen
  4. Sandfær
  5. Sønder Vosborg Hede

Redegørelse

Link til redegørelse

 

 

Stubbergård Sø


Kort
Geologiske værdier


Området ved Flynder Sø