Indeks

Sitemap

Udskriv

Markerer siden, du kom fra. Markerer siden, du kom fra.


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å   0   1   2   3


A

Adresse
Affald
Affaldsvirksomheder
Akvakultur - opdræt af fisk og skaldyr
Akvakultur - opdræt af fisk og skaldyr
Arbejdsmarked

Til toppen af siden


B

Befolkningsprognose Holstebro
Befolkningsprognose Kommunen
Befolkningsprognose Ulfborg
Befolkningsprognose Vinderup
Bemærkninger og indsigelser
Boligområde i Råsted mellem byen og Ringkøbingvej
Boligområde mellem Idomlundvej og Idom Kirkevej
Boligområde ved Herningvej syd for Søndre Plantage
Boligområder ? udbygningsområder
Boligudbygning
Boligudbygning
Boligudbygning
Borbjerg-Hvam
Bur
Bymønster
Byomdannelse og kvalitet
Bysamfund og bydele
Bysamfund, bemærkninger
Byudvikling og byggeri
Bæredygtig udvikling og sundhed
Børn og unge

Til toppen af siden


C

City områdernes afgrænsning
Cityplan
Cityplan

Til toppen af siden


D

Dagpasning
Det åbne land
Det åbne land omkring Holstebro by
Det åbne land omkring Ulfborg
Det åbne land omkring Vinderup
Detailhandel
Detailhandel eksisterende butiksareal
Detailhandel fremtidig butiksareal
Detailhandel særlig pladskrævende
Detailhandel, bemærkninger
Detailhandel, enkeltstående butikker
Detailhandelsplanlægning
Dummy mellem indholdfortegnelse og indhold

Til toppen af siden


E

Ejsing
El- og naturgasledninger
Erhverv
Erhverv - Natur og landskab
Erhvervsbebyggelse
Erhvervsområde ved Skautrupvej - mindre udlæg
Erhvervsområder
Erhvervsområder
Erhvervsområder
Erhvervsområder ? udbygningsområder
Erhvervsområder ved Nupark og Søndergårdområdet
Erhvervsudvikling
Erhvervsudvikling og klima

Til toppen af siden


F

Faktaboks - Lavbundsarealer
Ferie- og friluftsliv
Find planen
Folkeskolen
Forslag
Forslag til kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept
Forurenet jord og genanvendelse
Friluftsliv

Til toppen af siden


G

Geologisk bevaringsværdi
Geologiske bevaringsværdier
Grundvand og drikkevand
Grønne områder
Grønne områder
Grønne områder

Til toppen af siden


H

Handbjerg
Handbjerg Marina
Handbjerg Møbelfabrik
Herrup
Hogager
Holstebro by
Holstebro City og nord for City
Holstebro Kommune i balance
Husby

Til toppen af siden


I

Idom
Indledning
Infrastruktur
Infrastruktur og trafik

Til toppen af siden


J

Jordbrug

Til toppen af siden


K

Klima og bæredygtig udvikling
Kommuneplanstrategi 2011
Kommuneplantillæg
Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for forbrænding af farligt affald på Måbje
Kort
Krunderup
Kultur og fritid
Kulturmiljø - fredning og bevaringsværdi
Kystnærhedszone

Til toppen af siden


L

Landbrugets bemærkninger og indsigelser
Landsbyer
Landskab
Landskab
Lavbundsarealer og vådområder
Lavbundsområder
Lokalcentre
Luftf. Mejdal og Halgård
Luftf. Mejrup og Sletten
Luftf. Nordlig bydel

Til toppen af siden


M

Matrikel
Midtbyplan
Midtbyplan
Miljøpåvirkning - nye områder
Miljøpåvirkning generelt
Miljøvurdering
Mogenstrup
Målsatte naturområder

Til toppen af siden


N

Natur
Natur
Nr. Vosborg - Skærum
Nørre Felding

Til toppen af siden


O

Oldtidsvejen
Organisationer og virksomheder, bemækninger

Til toppen af siden


P

Planlægning for landbruget
Pleje, omsorg og rehabilitering
Printforside
Progn. Birkelund
Progn. Borbjerg-Hvam
Progn. Bur
Progn. Ejsing
Progn. Ellebæk
Progn. Halgård
Progn. Handbjerg
Progn. Herrup
Progn. Hogager
Progn. Husby
Progn. Idom
Progn. Krunderup
Progn. Mejrup
Progn. Mogenstrup
Progn. Nørre Felding
Progn. Rolf Krake
Progn. Ryde
Progn. Sdr. Nissum
Progn. Sevel
Progn. Skave
Progn. Staby
Progn. Thorsminde
Progn. Tvis
Progn. Ulfb. Kirkeby
Progn. Vemb
Prognose Alstrup
Prognose Ny Hornshøj
Prognose Tvis Vest
Pron. Naur-Sir
Psykiatri og handicap

Til toppen af siden


Q

Til toppen af siden


R

Rammekort
Rammeområder for Borbjerg
Rammeområder for Bur
Rammeområder for Ejsing
Rammeområder for Handbjerg
Rammeområder for Herrup
Rammeområder for Hogager
Rammeområder for Holstebro
Rammeområder for Husby
Rammeområder for Idom
Rammeområder for Krunderup
Rammeområder for Mogenstrup
Rammeområder for Nr. Felding
Rammeområder for Ryde
Rammeområder for Sdr. Nissum
Rammeområder for Sevel
Rammeområder for Skave
Rammeområder for Staby
Rammeområder for Thorsminde
Rammeområder for Tvis
Rammeområder for Ulfborg
Rammeområder for Ulfborg Kirkerby
Rammeområder for Vinderup
Rammer for lokalplanlægning
Rammerområder for Vemb
Redegørelse - Akvakultur
Redegørelse - Arbejdsmarked
Redegørelse - Bymønster
Redegørelse - Byomdannelse og kvalitet
Redegørelse - Bæredygtighed
Redegørelse - Børn og unge
Redegørelse - Børn og unge
Redegørelse - Det åbne land
Redegørelse - Detailhandel
Redegørelse - Erhverv
Redegørelse - Ferie- og friluftsliv
Redegørelse - Geologisk bevaringsværdi
Redegørelse - Infrastruktur
Redegørelse - Jordbrug
Redegørelse - Kultur og fritid
Redegørelse - Kultur og fritid
Redegørelse - Kulturmiljø
Redegørelse - Kystnærhedszone
Redegørelse - Landskab
Redegørelse - Natur
Redegørelse - Skovrejsning
Redegørelse - Social og Sundhed
Redegørelse - Støjende aktiviteter
Redegørelse - Sundhed
Redegørelse - Teknik og miljø
Redegørelse - Turisme
Redegørelse - Uddannelse
Redegørelse - Vindmøller
Redegørelse Planstrategi 2011
Retningslinier for byudvikling
Ryde
Rådgivningsområdet
Råstoffer
Råstoffer

Til toppen af siden


S

Sammenfattende redegørelse - miljøvurdering
Sdr. Nissum
Service
Service
Service
Service
Sevel
Skave
Skovrejsning
Skovrejsning
Social og sundhed
Sommerhusområde øst for Ejsingholm
Sommerhusområder
Spildevandsrensning
Staby
Støjende aktiviteter
Sundhed
Sundhed
Sundhedscentret

Til toppen af siden


T

Tabel for boligudvikling
Tabel for erhvervsareal behov
Tabel Holstebro bymidte afgrænsning
Teknik og miljø
Thorsminde
Tillæg nr. 11 - Lavbundsarealer ved Vinderup, Landting og Felsted Kog
Tillæg nr. 12 - centerområder ved Rådhuset, Holstebro
Tillæg nr. 13 - Område til offentlige formål
Tillæg nr. 13 - Områder til offentlige og fritidsformål ved Lægårdvej, Holstebro
Tillæg nr. 14 - Vindmølleplan - Holstebro Kommune
Tillæg nr. 15 - centerformål og boligformål i Borbjerg
Tillæg nr. 18 - Udvidelse af boligområde ved Skivevej, Holstebro
Tillæg nr. 2 - Erhvervsområde ved Struervej, Vinderup
Tillæg nr. 20 - Erhvervsarealer ved Energivej og Nupark, Holstebro
Tillæg nr. 2009-4 - Område til erhvervsformål, Mejrup
Tillæg nr. 22 - Fritidsområde, Industriarealet i Ulfborg
Tillæg nr. 23 - Centerområde ved Hostrupsvej, Holstebro
Tillæg nr. 24 - Varmeværk og vandværk i Ejsing
Tillæg nr. 25 - Vindmøller nordøst for Vemb
Tillæg nr. 26 - Område til boligformål ved Mellemtoft
Tillæg nr. 27 - Butikscentre ved Beethovensvej og ved Døesvej, Holstebro
Tillæg nr. 29 - Boligområde ved Mejrup øst
Tillæg nr. 30 - Område til offentlige formål, Sønderlandsskolen, Sønder Alle, Ho
Tillæg nr. 31 - Område til offentlige formål ved Gl. Struervej - uddannelse og i
Tillæg nr. 32 - Klimatilpasningsplan
Tillæg nr. 35 - Område til bolig-, fritids- og centerformål, Idrætscenter Vest,
Tillæg nr. 5 - område til fritidsformål ved Handbjerg Strand
Tillæg nr. 6 - boligformål m.m., Sevel
Tillæg nr. 7 - Vindmøller øst for Tvis
Tillæg nr. 8 - Område til boligformål, Tvis
Trafik og stier
Trafik og stier
Trafik og stier
Trafik og vindmøller, bemærkninger
Turisme
Tvis
Tvis Borgerforeningens vision

Til toppen af siden


U

Uddannelse
Uddannelse
Ulfborg by
Ulfborg Kirkeby

Til toppen af siden


V

Vandindvinding
Vandindvinding - grundvand og drikkevand
Vedtaget
Vejklasser til boks i højre side
Vemb
Vind. midtby Nørregade
Vind. midtby Søn. Nyl. A
Vind. midtby Søn. Nyl. B
Vind. midtby Søndergade
Vind. midtby Vesterg. A
Vind. midtby Vesterg. B
Vinderup by
Vindmøller
Visionen - til boksen
VVM - anlæg

Til toppen af siden


W

Til toppen af siden


X

Til toppen af siden


Y

Til toppen af siden


Z

Til toppen af siden


Æ

Til toppen af siden


Ø

Ørnhøj Banen
Øvrige kulturmiljøer

Til toppen af siden


Å

Til toppen af siden


0

01.C.01
01.C.02
01.C.03
01.C.04
01.C.05
01.C.06
01.C.07
01.C.08
01.C.09
01.C.10
01.C.11
01.C.12
01.C.13
01.C.14
01.C.15
01.C.16
01.C.17
01.C.18
01.C.19
01.C.20
01.C.21
01.C.22
01.C.23
01.C.24
01.C.25
01.C.26
01.C.27
01.C.28
01.C.29
01.C.29
01.C.30
01.T.01
02.B.01
02.B.02
02.B.03
02.B.04
02.B.04
02.B.05
02.B.05
02.B.06
02.B.07
02.B.08
02.B.09
02.B.10
02.B.11
02.B.12
02.B.13
02.B.14
02.B.15
02.B.16
02.B.17
02.B.18
02.B.19
02.B.20
02.B.20
02.B.21
02.B.22
02.B.23
02.B.24
02.B.25
02.B.25
02.B.25
02.B.26
02.B.27
02.B.28
02.B.29
02.B.30
02.B.31
02.B.31
02.B.32
02.B.32
02.C.01
02.C.02
02.C.03
02.C.03
02.C.04
02.C.05
02.C.05
02.C.06
02.C.07
02.C.08
02.C.09
02.C.10
02.C.11
02.C.12
02.E.01
02.E.01
02.E.02
02.E.02
02.E.03
02.E.04
02.E.05
02.E.06
02.E.07
02.E.08
02.E.09
02.E.10
02.E.11
02.E.12
02.E.13
02.E.14
02.E.15
02.E.16
02.E.17
02.E.18
02.E.19
02.E.20
02.E.21
02.E.22
02.E.23
02.E.24
02.E.25
02.E.26
02.E.27
02.E.28
02.E.29
02.E.30
02.E.31
02.F.02
02.F.02
02.F.03
02.F.04
02.F.05
02.F.06
02.F.07
02.F.08
02.F.09
02.F.10
02.F.11
02.F.12
02.F.13
02.F.14
02.F.15
02.F.16
02.F.17
02.F.18
02.F.19
02.F.20
02.F.22
02.F.23
02.F.24
02.F.25
02.F.26
02.F.27
02.F.28
02.F.29
02.F.30
02.F.32
02.F.33
02.F.34
02.O.01
02.O.02
02.O.03
02.O.04
02.O.05
02.O.06
02.O.07
02.O.08
02.O.09
02.O.10
02.O.11
02.O.11
02.O.12
02.O.13
02.O.14
02.O.15
02.O.16
02.O.17
02.O.18
02.O.19
02.O.20
02.O.20
02.O.21
02.O.22
02.O.23
02.O.24
02.O.25
02.O.26
02.O.27
02.O.28
02.O.29
02.O.30
02.O.31
02.O.32
02.O.33
02.O.34
02.O.35
02.O.35
02.O.35
02.O.36
02.O.37
02.O.38
02.O.39
02.O.40
02.O.41
02.O.42
02.O.43
02.T.01
02.T.02
02.T.03
03.B.01
03.B.02
03.B.03
03.B.04
03.B.05
03.B.06
03.B.07
03.B.08
03.B.09
03.B.10
03.C.01
03.C.02
03.E.01
03.E.02
03.E.03
03.E.04
03.E.05
03.E.06
03.E.07
03.F.01
03.F.02
03.O.01
03.O.02
03.O.03
03.O.04
03.O.05
03.O.06
03.O.07
03.T.01
03.T.02
04.B.01
04.B.02
04.B.03
04.B.04
04.B.05
04.B.06
04.B.07
04.C.01
04.C.02
04.C.03
04.C.04
04.E.01
04.E.02
04.E.03
04.E.04
04.E.04
04.F.01
04.F.02
04.F.03
04.F.04
04.F.05
04.F.06
04.F.07
04.F.08
04.O.01
04.O.02
04.O.03
04.O.05
04.O.06
04.O.07
04.O.08
04.O.09
04.T.01
04.T.02
05.B.01
05.B.02
05.B.03
05.B.04
05.B.05
05.B.06
05.B.07
05.C.01
05.C.02
05.C.03
05.C.05
05.C.06
05.E.01
05.E.02
05.E.03
05.E.04
05.F.01
05.O.01
05.O.02
05.O.03
05.O.04
05.O.05
05.O.06
05.T.01
05.T.02
06.B.01
06.B.02
06.B.03
06.C.01
06.E.01
06.E.02
06.E.03
06.E.04
06.E.05
06.E.06
06.F.01
06.F.02
06.F.03
06.O.01
06.T.01
07.B.01
07.C.01
07.E.01
07.F.01
07.F.02
07.O.01
07.O.02
08.B.01
08.B.02
08.B.03
08.B.04
08.C.01
08.E.01
08.E.02
08.F.01
08.O.01
08.O.02
08.O.03
08.O.04
08.O.05
09.B.01
09.B.02
09.B.03
09.C.01
09.C.02
09.E.01
09.E.02
09.E.03
09.F.01
09.F.02
09.O.01

Til toppen af siden


1

1 - Vindmøller syd for Ejsing
10.B.01
10.B.02
10.B.03
10.B.04
10.C.01
10.C.02
10.E.01
10.E.02
10.F.01
10.F.02
10.O.01
10.O.02
10.O.03
11.B.01
11.B.02
11.B.03
11.E.01
11.F.01
11.F.02
11.O.01
12.B.01
12.B.02
12.B.03
12.C.01
12.C.02
12.E.01
12.F.01
12.O.01
12.O.02
13.B.01
13.B.02
13.B.03
13.B.03
13.C.01
13.C.01
13.C.02
13.C.02
13.E.01
13.F.01
13.O.01
13.O.02
14.B.01
14.B.02
14.B.03
14.B.04
14.B.05
14.B.06
14.C.01
14.E.01
14.E.02
14.E.03
14.E.04
14.O.01
14.O.02
14.T.01
14.T.01
15.B.01
16.B.01
16.E.01
16.E.02
16.E.03
16.E.04
16.O.01
16.O.02
17.B.01
17.E.01
17.F.01
17.O.01
17.O.02
18.B.01
18.B.02
18.B.03
18.BF.01
18.E.01
18.E.02
18.O.01
18.O.02
18.O.03
19.B.01
19.B.02
19.E.01
19.E.02
19.O.01
19.O.02
19.T.01

Til toppen af siden


2

20.B.01
20.E.01
20.E.02
20.O.01
20.O.02
21.B.01
21.B.02
21.E.01
21.E.02
21.O.01
22.B.01
22.B.02
22.E.01
22.E.02
22.O.01
22.O.02
23.B.01
23.O.01
23.O.02
23.O.03
24.B.01
24.O.01
24.O.02
25.B.01
26.B.01
26.O.01
27.F.01
27.F.02
27.S.01
28.F.01
28.F.02
28.S.01
29.F.01

Til toppen af siden


3

30.S.01
30.S.02
31.F.01
31.F.02
31.F.03
31.S.01
31.S.02
31.S.03
31.S.04
31.S.05
32.S.01
33.F.01
33.S.01
33.S.02
33.S.03
34.E.01
34.E.02
34.F.01
34.F.02
34.F.03
34.F.04
34.F.05
34.F.06
34.F.07
34.F.08
34.F.09
34.F.10
34.L.01
34.O.01
34.O.02
34.O.03
34.O.04
34.O.05
34.O.06
34.T.01
34.T.02(2)
34.T.03
34.T.04
34.T.05
34.T.06
34.T.06
34.T.07
34.T.09
34.T.10
34.T.11
34.T.12
34.T.13
34.T.14
34.T.15
34.T.17

Til toppen af siden