Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2011 Redegørelse Planstrategi 2011

Udskriv siden

Redegørelse Planstrategi 2011

Hovedtemaerne
I Kommuneplanstrategi 2011 har byrådet valgt at fokuserer på de ovenfor beskrevne fire hovedtemaer, der dels sætter mål for den langsigtede udvikling, dels beskriver hvilke ændringer der vil blive foretaget i kommuneplanen når kommuneplan 2013 efterfølgende skal udarbejdes. De fire hovedtemaer er:

  • Holstebro City og nord for City - Planlægning og byomdannelse i områderne
  • Byudvikling og byggeri - Placering af nye bolig og erhvervsområder
  • Erhvervsudvikling og klima - Grøn erhvervsvækst, vedvarende energi og cleantec
  • Erhverv - natur og landskab - Landbrug i forening med natur- og landskabsbevaring

Alle temaerne
For de øvrige temaer, i redegørelsen - som er beskrevet nedenfor -  er der også lagt op til ændringer. I starten af hvert tema er beskrevet hvad Byrådet vil arbejde med indenfor de enkelte temaer - hvilke ændringer der lægges op til i kommuneplanen for den langsigtede udvikling. For de temaer i redegørelsen der er beskrevet i hovedtemaerne er Byrådets mål ikke yderligere beskrevet.