Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2011 Redegørelse - Arbejdsmarked

Udskriv siden

Redegørelse - Arbejdsmarked

  Det vil Byrådet

  • Aktiv aktør i beskæftigelsesindsatsen for at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft og modvirke længerevarende ledighed.
  • For borgere med nedsat arbejdsevne vil vi have fokus på at sikre meningsfuld beskæftigelse.
  • Støtte alle kommunens borgere i at få og/eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet.
  • Opkvalificering af arbejdskraften rettet imod vækstområder og flaskehalsområder.
  • Sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft - herunder også udenlandsk arbejdskraft.
  • Udbygge samarbejdet mellem aktørerne på arbejdsmarkedet, så indsatsen koordineres og kvalificeres.

Redegørelse strategi 2011

Kvalificeret arbejdskraft efterspørges
Den demografiske udvikling med færre i den erhvervsaktive alder betyder, at der i de kommende år fortsat vil være stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft samtidig med at der forventes færre job til ufaglærte. Desuden vil efterspørgslen efter arbejdskraft kræve, at kommunen samtidig fortsat er aktiv i indsatsen med at bringe ledige på kanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen løses i et samarbejde mellem det offentlige og det private bl.a. med baggrund i samarbejdsaftaler med virksomhederne.

Uddannelse
Der er høj grad af fokus på uddannelse af både unge og voksne som en forudsætning for at virksomhederne kan klare sig i den internationale konkurrence. Uddannelse ses som en vigtig nøgle til fortsat udvikling af de lokale arbejdspladser.

Der er fokus på livslang læring, hvor også beskæftigede løftes til højere uddannelsesniveau.
Udviklingen på arbejdsmarkedet og ledigheden er under forandring og de største udfordringer i dag er den manglende balance på arbejdsmarkedet og indsatsen for at begrænse langtidsledigheden – især blandt de ufaglærte ledige.
En opgave der kun kan løses med inddragelse af både private og offentlige arbejdspladser.

Beskæftigelsesområdet
Beskæftigelsesindsatsen skal forebygge langtidsledighed og sikre at ledige og sygemeldte får kompetenceudvikling og opkvalificering, så virksomhederne kan få den arbejdskraft de har brug for.

Holstebro Kommune har haft gode resultater med at bringe nyledige tilbage på arbejdsmarkedet.
En af udfordringerne på beskæftigelsesområdet er med den stigende ledighed at nedbringe antallet af langtidsledige – specielt ufaglærte - da omstrukturering af arbejdsmarkedet resulterer i færre industriarbejdspladser ligesom kompetencekravene i servicefagene er stigende.  En nøgle her er fortsat udbygget samarbejde med virksomhederne – offentlige og private - både i forhold til ”træningsbaner” for ledige og udslusning i job. Og bedre sammenhæng mellem uddannelses- og beskæftigelsestilbud.

Samarbejde med virksomheder
Holstebro Kommune har de seneste år intensiveret samarbejdet med virksomhederne og er en af de kommuner i landet, der har flest ”virksomhedscentre” i private virksomheder. Virksomhedscentre er små centre i den enkelte virksomhed, hvor personer, der ellers er langt væk fra arbejdsmarkedet, kan få støtte til at komme tilbage til et arbejdsliv. Virksomhedscentre har i stigende grad afløst aktivering i interne projekter, fordi private virksomheder som ”træningsbane” i langt højere grad fører til job.

Job og Kompetancecenter Vest
I begyndelsen af 2011 tages den nye tilbygning i forbindelse med Holstebro kommunes ”Job og Kompetencecenter Vest” i brug. Det nye center vil blive omdrejningspunktet for kompetenceudvikling og videreuddannelsesforløb for ledige – i samarbejde med andre aktører på området.