Indeks

Sitemap

Udskriv

 Udviklingsmål for kommunen


       Bæredygtig udvikling,sundhed


       Byomdannelse og kvalitet


       Ferie- og friluftsliv


       Infrastruktur og trafik


       Erhverv


       Turisme


       Uddannelse


       Bymønster


       Detailhandel


 

 Bysamfund og bydele

       Holstebro


       Vinderup


       Ulfborg


       Lokalcentre


       Landsbyer


       Sommerhusområder

       Retningslinier for byudvikling

 

 Service

       Kultur og fritid


       Børn og unge


       Arbejdsmarked

       Social og sundhed

 

 Det åbne land

       Natur


       Landskab


       Geologisk bevaringsværdi


       Kulturmiljø


       Kystnærhedszone


       Lavbundsarealer


       Grundvand og drikkevand

       Vandindvinding

       Skovrejsning


       Jordbrug


       Erhvervsbebyggelse

       Råstoffer

       Rammer for lokalplanlægning

 

 Teknik og miljø

       Vindmøller


       El- og naturgasledninger

       Støjende aktivitet


       Akvakultur - opdræt af fisk og skaldyr


       Affaldsvirksomheder

       Forurenet jord og genanvendelse

       Spildevandsrensning

       Miljøvurdering


       VVM - anlæg

 

 Find planen


 

 Tillæg

 

 Kommuneplanstrategi 2011

       Holstebro City og nord for City

       Byudvikling og byggeri

       Erhvervsudvikling og klima

       Erhverv - Natur og landskab

       Redegørelse Planstrategi 2011


       Redegørelse - Det åbne land


       Redegørelse - Teknik og miljø


       Redegørelse - Arbejdsmarked

       Redegørelse - Social og Sundhed


       Redegørelse - Børn og unge

       Redegørelse - Kultur og fritid